Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantı daveti

Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantı daveti

27 Mayıs 2022,

            TIBBİ MİKOLOJİ DERNEĞİ

-------------------------------------------------------

Sayı: 4                                                                                                     19 /Nisan/2022

Konu: Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantı daveti

 

 

Sayın Üyemiz; Değerli Meslektaşımız;

Derneğimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 15 Mayıs 2022 Pazar günü Saat 12.30’da Ege Üniversitesi Konuk evi sosyal tesisleri Bornova-İzmir adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

 

İlk toplantıda gerekli çoğunluk  sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Mayıs 2022 CUMA günü saat 12.30’da Ege Üniversitesi Konuk evi Sosyal Tesisleri, Bornova- İzmir adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılarımı sunarım.

 

Tıbbi Mikoloji Derneği Yönetim Kurulu adına   

Prof Dr Ramazan İnci                                                                                                                                                                                                              Başkan                                                                                                                             

 

GÜNDEM                                                                                                                               

1.Saygı duruşu  

2.Açılış konuşması (Tıbbi Mikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof Dr Emel Tümbay)

3.Divan heyetinin oluşturulması (Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Yazman).

4.Yönetim kurulu çalışma raporu ve mali raporunun okunması, görüşülmesi,

5.Yönetim kurulunun ibrası.

6.Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçenin görüşülmesi                                                         7.Yeni yönetim kurulu seçimleri (5 asil, 5 yedek), denetim kurulu (3 asil, 3 yedek ).                                                                                                                                                                                                                  

8.Dernek tüzüğü 33. ve 34. Madde değişikliği.

9.Öneri ve dilekler

 

 

Üyelerimizin aidatı için:

Hesap Adı: Tıbbi Mikoloji Derneği

Hesap Numarası: 1373-6299956      

Şube: Ege Üniv Tıp Fakültesi

İBAN: TR79 0006 2001 3730 0006 2999 56